Większe odszkodowania

17 lutego
11:16 2010

Od 11 grudnia 2009 każdy, kto wykupi polisę OC może być pewien, że otrzyma wyższe odszkodowanie. Jest to doskonała wiadomość dla wszystkich kierowców. Miejmy nadzieję, że w związku z tym ubezpieczyciele nie podniosą cen polis. Utrzymanie dotychczasowego poziomu cen może wynikać z ogromnej konkurencji występującej na rynku ubezpieczeń.

Dotychczas firma ubezpieczeniowa wypłacała najwyższe odszkodowanie w wysokości 300 tysięcy euro. Obecnie kwota ta ma wynosić 500 tysięcy euro. Ale to nie koniec podwyżek. Firmy ubezpieczeniowe będą musiały więcej wypłacić odszkodowania związanego z utratą zdrowia lub życia w wyniku wypadku. Wysokość wzrośnie z 1,5 mln euro do 2,5 mln euro. Jest to kwota, która ma pokryć koszty leczenia, rentę oraz rekompensatę ofiarom wypadków, rekompensatę rodzinom w razie śmierci ich bliskich.

Tak jak dotychczas maksymalne odszkodowanie otrzymają ci poszkodowani, którzy uczestniczą jednocześnie w wypadku – karambol, wypadek autobusu itd.

Po przeanalizowaniu możliwości rynku nasi specjaliści są przekonani, że gwałtownie nie wzrosną ceny polis OC. Na rynku ubezpieczycieli panuje wysoka konkurencja. Każda firma obserwuje uważnie rywali i tylko czeka, by przejąć niezadowolonych klientów. Wojna cenowa trwa cały czas. Niektórzy uciekają się nawet do tego, że sprzedają OC po kosztach, licząc że zadowoleni klienci wykupią dodatkowe ubezpieczenie autocasco. Na podsienie cen polis zdecydują, się tylko nieliczni ubezpieczyciele.

Wypłaty odszkodowań będą nadal rosły. W czerwcu 2012 roku rząd przewiduje, że za utracone zdrowie będzie można uzyskać do 5 mln euro odszkodowania, a za zniszczone mienie już 1 mln euro.

Wzrost wysokości odszkodowań umożliwi godne życie poszkodowanych. Miejmy nadzieje, że rząd dotrzyma obietnic. Pierwsze kroki już uczynił.