Bankomat nie wydał pieniędzy. Co robić?

14 kwietnia
21:07 2017

Podczas wypłaty gotówki z bankomatu może dojść do różnych zdarzeń, z powodu których bankomat nie wyda nam żądanych pieniędzy. Najgorzej będzie, gdy po powrocie do domu okaże się, że na koncie dokonano transakcji, pomimo niewypłacenia gotówki z urządzenia. Co powinniśmy zrobić, gdy bankomat nie wypłaci nam pieniędzy?

Na szczęście według statystyk sytuacje, w których bankomat nie wydaje gotówki, zdarzają się bardzo rzadko. Gdy jednak już do takowej dojdzie, ważne, by nie poddać się panice, tylko jak najprędzej poinformować o całym zdarzeniu bank, w którym posiadamy konto.

Dlaczego bankomat nie wypłaca pieniędzy?

Do najczęstszych przyczyn niewydania pieniędzy przez bankomat należą:

 • brak pieniędzy na koncie,
 • przekroczony dzienny limit transakcji gotówkowych,
 • wpisanie nieprawidłowo kwoty wypłaty,
 • nieprawidłowy PIN lub jego niewłaściwe potwierdzenie,
 • brak gotówki w bankomacie,
 • brak połączenia z bankiem,
 • blokada lub utrata ważności karty.

Zgłoszenie barku wypłaty gotówki

Niezależnie od tego, czy chcieliśmy wypłacić gotówkę z bankomatu należącego do naszego banku, czy też z urządzenia innej firmy, i tak powinniśmy reklamację zgłosić do instytucji finansowej, w której posiadamy konto.

Brak wypłaty gotówki z bankomatu możemy zgłosić w następujący sposób:

 • w formie pisemnej, wysyłając ją za pośrednictwem poczty lub składając osobiście w placówce banku,
 • ustnie w placówce banku,
 • telefonicznie dzwoniąc na infolinię banku,
 • za pomocą serwisu internetowego banku.

Co podać w zgłoszeniu?

Aby bank uznał naszą reklamację, w zgłoszeniu powinny znaleźć się informacje, które pomogą w weryfikacji zdarzenia. Są to następujące dane:

 • numer bankomatu,
 • data i godzina wykonywania reklamowanej transakcji,
 • treść komunikatu, jaki pojawił się na urządzeniu w chwili awarii.

Rozpatrzenie reklamacji

Na rozpatrzenie reklamacji bank ma 30 dni, jednak w sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy urządzeń nienależących do banku sprawa może przedłużyć się do maksymalnie do 60 dni. W tym czasie bank sprawdza, czy zdarzenie zgłoszone przez klienta miało miejsce. Weryfikacja jest dokonywana poprzez sprawdzenie zapisu pracy bankomatu, który nie wypłacił nam gotówki, a także poprzez przeliczenie pieniędzy w danym urządzeniu.

Podczas dokonywania transakcji w bankomacie pieniądze mogły zostać zatrzymane w drodze do kasty nominałowej. W takim przypadku niewypłacone środki powinny nadal znajdować się urządzeniu. Jeśli sprawdzany bankomat wykaże nadwyżkę gotówki, wtedy pieniądze powinny z powrotem trafić na konto pokrzywdzonego klienta.