Pakt wyszehradzki

08 marca
08:48 2011

Polska jeszcze nie weszła do Unii Europejskiej, a już wcześniej zawarła finansowo-polityczny sojusz z Czechami, Słowacją, i Węgrami, zwany także Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim. Konkretnie fundusz wyszehradzki został zawarty w 2000 roku a jego siedzibą jest Bratysława. Jako ciekawostkę można podać, że porozumienie to zostało więc zawarte pomiedzy krajami byłego Układu Warszawskiego. Jest to bardzo cenna inicjatywa, aczkolwiek trzeba sobie jasno powiediieć, że nie ma większego wpływu na finansowo-gospodarcze poczynania tych państw. Zresztą jeżeli popatrzeć na cele i zadania jakie ma fundusz wyszehradzki do spełnienia to jasno z nich wynika, że nie współpraca gospodarcza jest najważniejsza w tym porozumieniu. Najważniejsze cele to współfinansowanie współpracy kulturalnej, naukowej, wymiany młodzieży, współpracy przygranicznej oraz turystycznej. Wydaje się, że nie ma większej potrzeby wnikania w szczegóły struktury funduszu, albowiem nie to jest najważniejsze.
– Międzynarodowy fundusz wyszehradzki zarządza swoimi zasobami finansowymi zgodnie z budżetem zatwierdzonym przez konferencję ministrów spraw zagranicznych krajów grupy wyszehradzkiej. Cały budżet funduszu składa się z dwóch części  określających środki na działania związane z finansowaniem projektów i działalnością sekretariatu funduszu. Trzeba też sobie jasno powiedzieć, że wiele osób dość sceptycznie podchodzi do tego porozumienia, a i same państwa członkowskie chyba nie przykładają zbyt wielkiej wagi do tego związku. Czasami odbywają się spotkania głów państw funduszu i praktycznie na tym się kończy. Omawianie jedynie sytuacji polityczno-gospodarczej na forum prezydenckim to chyba tochę za mało i nie tego byśmy oczekiwali. Brak jest po prostu konkretnych działań, dlatego nie dziwmy się, że dla wielu osób fundusz wyszehradzki to twór niezrozumiały i nie do końca przejrzystmy – powiedział ekspert.
Kilka zdań na temat programów i funduszy IVF. Przede wszystki zaliczyć do nich można: program małych grantów realizowany do 6 miesięcy i wspołfinansowany do 5 tys. euro, program średnich grantów realizowany powyżej 6 miesiecy i powyżej 5 tysięcy euro (nie może przekroczyć 50% kosztów),  wyszehradzki program strategiczny realizowany do 12 miesięcy i również z tą samą kwotą dofinansowania oraz wyszehradzkie granty uniwersyteckie z kwotą dofinansowania do 15 tysięcy euro. Tak więc nawet po kwotach dofinansowania widać, że projekty nie powalają swym rozmachem i są to gesty raczej symboliczne.