Poważne wyzwania

08 października
08:53 2011

 

 – Tak się ostatnio w moim życiu składało, że moje inwestycje finansowe nigdy nie były do końca udane. Niby wiedziałem jak szybko zarobić pieniądze, a jednak czego w moich działaniach brakowało. Obojętnie w co bym nie zainwestował swoich pieniędzy zysk był raczej z tego mizerny. No cóż, widocznie nie mam głowy do interesów i nie mam pojęcia jak szybko zarobić pieniądze. Nie były udane moje inwestycje na rynku lokat bankowych, nie sprawdziły się moje zdolności  inwestorskie na giełdzie papierów wartościowych i na rynku funduszy inwestycyjnych też nie zarobiłem wielkich pieniędzy. Widocznie czasami tak już jest, że jak nie idzie to nie idzie, albo po prostu są tacy pechowi ludzie – powiedział jeden z inwestorów.

Tymczasem rynek funduszy inwestycyjnych jest bogaty w oferty, ale i nieprzewidywalny. Dlatego nie wszyscy inwestorzy inwestujący na tym rynku są zadowoleni z zarządzania swoimi pieniędzmi przez tfi. Poza tym, aby umieć wybrać odpowiedni fundusz, wiedzieć jak szybko zarobić pieniądze i odpowiednio nimi zadysponować potrzebna jest wiedza o tym rynku. Wiele jest rodzajów funduszy: fundusze inwestycyjne, fundusze zagraniczne, fundusze emerytalne, zamknięte, otwarte, fundusze rynku pieniężnego itd., itp. Każdy z nich spełnia inne zadanie, ale wszystkie mają jedną wspólną jeden wspólny mianownik – pieniądze.  Określenie funduszu jako takiego jest krótkie i zwięzłe: "fundusz jest to zasób środków finansowych bądź majątkowych przeznaczonych na jakiś cel. Także instytucja zarządzająca tymi środkami". Tak brzmi najprostsza definicja funduszu. Bardziej rozbudowana definicja funduszu inwestycyjnego brzmi: "fundusz inwestycyjny jest to osoba prawna, z usług której może skorzystać każdy podmiot, w celu pomnażania kapitału. Jest to majątek klientów zarządzany przez specjalistów. Zadaniem specjalisty / licencjonowanego doradcy inwestycyjnego/ jest inwestowanie powierzonych mu pieniędzy w taki sposób, aby osiągnąć jak największy zysk dla uczestników funduszu". Dalej następuje szereg objaśnień i wyjaśnień na czym polega inwestowanie w fundusze inwestycyjne i jak się ta cała "zabawa" odbywa. A fundusze rynku pieniężnego? Są również rodzajem funduszy inwestycyjnych, bowiem inwestor może inwestować zarówno w fundusze pieniężne, gotówkowe, a także lokaty bankowe.

– Należy przy tym podkreślić, że fundusze rynku pieniężnego należą do grupy najbezpieczniejszych funduszy inwestycyjnych. Fundusze pieniężne i gotówkowe inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane przez skarb państwa i są denominowane w złotówkach. Dzięki temu niewiele sobie robią z wahań kursów walut, poza tym ich wielką zaletą jest stabilność wzrostów i to cała o nich definicja oraz wiedza o nich. Wszystko to prawda, ale moje inwestycje na tym rynku też nie powalają z nóg. Tak to już niestety jest. Ale w dobie tak trudnej sytuacji na rynkach finansowych jaka jest obecnie jest to chyba najlepszy wybór – stwierdzi ten sam inwestor.

wybrać.