Produkty strukturyzowane a lokaty strukturyzowane

27 kwietnia
01:21 2013

Produkty strukturyzowane to inaczej produkty inwestycyjne, które z reguły składają się na portfel inwestycyjny. Taki rodzaj inwestycji to inwestowanie w kilku odrębnych źródłach, które ułożone są tak by zoptymalizować zyski, przy zminimalizowaniu strat. W dzisiejszych czasach istnieje wiele sposób na inwestowanie pieniędzy, nie ogranicza się to jedynie do samodzielnego inwestowania na giełdzie papierów wartościowych. Sprawdźmy więc w co zainwestować pieniądze aby nie stracić ulokowanego kapitału. Jednym ze skutecznych sposobów na jednoczesne zarabianie i oszczędzanie pieniędzy są lokaty strukturyzowane, które jak inne produkty strukturyzowane stosują strategie inwestowania w różnorodne instrumenty finansowe. W przypadku lokat strukturyzowanych pieniądze inwestowane są w obligacje, które mają zagwarantować zyski oraz w opcje , które z kolei odpowiadają za bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału. Oczywiście lokaty strukturyzowane zawsze zachowaj zainwestowany kapitał niezależnie od powodzenia inwestycji, taki rodzaj lokaty oferowany jest inwestorom, którzy nie są nastawieni na konkretne odsetki, wysokość zarobków na lokatach strukturyzowanych nie jest zależna od banku lecz od notowań obligacji. Szukając najkorzystniejszej lokaty strukturyzowanej niekiedy wysokie oprocentowanie nie wystarcza do zarobienia wysokich odsetek. Produkty strukturyzowane przeważnie jednocześnie zarabiają i oszczędzają nasze pieniądze zatem poza różnego rodzaju lokatami takim produktem może być również produkt ubezpieczeniowy, jego dobrym przykładem są chociażby polisy lokacyjne, które łączą w sobie ubezpieczenie na życie i możliwość zarabiania odsetek na lokacie. W razie konieczności wypłaty pieniędzy z ubezpieczenia inwestor może wypłacić również zarobione odsetki.