Wymagane dokumenty

12 czerwca
00:09 2012

Gdy staramy się zawrzeć umowę kredytową bądź pożyczkową bank podaje jasną informację jakie wymagane dokumenty musimy dostarczyć aby sfinalizować naszą umowę kredytową. Ma to na celu odpowiednie zabezpieczenie instytucji finansowej w związku z powierzanym kapitałem jak również ustanowienie charakteru prawnego naszej potencjalnej umowy kredytowej, która wiąże nas z instytucją finansową. Lista, jakie wymagane dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy kredytowej jest w wielu przypadkach bardzo długa i zależy tylko i wyłącznie od wymagań postawionych przez bank bądź też prawo bankowego. Jak wiemy przy podstawowych finansowaniach jakimi są kredyty gotówkowe bądź pożyczki wymagane dokumenty są sprowadzane do minimum. W większości przypadków wystarczy jeden dokument tożsamości oraz odpowiednia ilość oświadczeń, które mogą być spisane nawet przy pierwszym kontakcie z przedstawicielem bankowym. Niestety, niektóre instytucje finansowe poza dowodem osobistym, który potwierdza naszą tożsamość oraz wszelkimi oświadczeniami wymagają różnych zaświadczeń. Najbardziej popularnym zaświadczeniem, które musimy dostarczyć przed sfinalizowaniem umowy kredytowej jest oczywiście zaświadczenie o zarobkach z naszego zakładu pracy. Na podstawie takiego dokumentu kredytodawca jest w stanie zidentyfikować naszą rzeczywistą zdolność kredytową, która oparta jest również o szereg dodatkowych elementów jak nasze comiesięczne zobowiązania, które musimy bez najmniejszych szemrań ujawnić. Kolejnym plikiem papierów, które musimy dostarczyć w przypadku kredytu hipotecznego to oczywiście odpowiednie odpisy z ksiąg wieczystych oraz akty notarialne. Wymaganym działaniem, które musimy wykonać jest oczywiście umieszczenie wpisu hipotecznego w naszej nieruchomości, który wprowadza bank jako naszego wierzyciela na określoną kwotę.