Zobacz, jakie dokumenty będą potrzebne do kredytu hipotecznego na firmę

19 grudnia
19:12 2016

Kredyt hipoteczny jest dostępny zarówno dla osób fizycznych, jak i klientów firmowych. Różnica polega na wymaganych przez bank dokumentach.

Pierwszą, najważniejszą różnicą między kredytem hipotecznym dla osoby prywatnej a dla klienta korporacyjnego jest okres kredytowania. Osoby fizyczne mogą liczyć na okres kredytowania wynoszący nawet do kilkudziesięciu lat. W przypadku zadłużenia hipotecznego na firmę okres ten jest już znacznie krótszy. Maksymalny czas spłaty kredytu hipotecznego na firmę to 20 lat, jednak większość banków akceptuje termin spłaty do 15 lat.

Uzyskanie od instytucji bankowej kredytu o charakterze hipotecznym pod działania inwestycyjne firmy to nie lada wyzwanie. Banki wymagają bowiem od kredytobiorców dużej ilości dokumentów, które mają potwierdzić ich wypłacalność.  W lwiej części banków wymagane jest przedłożenie dokumentów za bieżący i poprzedni rok podatkowy.

Warunkiem obligatoryjnym jest przedstawienie zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu ze składkami. Potrzebne będą ponadto dokumenty rozliczeniowe takie jak księga przychodów i rozchodów jeżeli firma rozliczała się właśnie w taki sposób. Niezbędne będzie także zaświadczenie z CEIDG. Jeżeli firma ma charakter spóło cywilnej to bank najpewniej zażąda od kredytobiorcy umowy potwierdzające ten fakt.

Od firm wymaga się również dłuższego czasu prowadzenia działalności niż w przypadku osoby fizycznej, w której przypadku wymagany jest przynajmniej 3-miesięczny staż pracy (gdy jest zatrudniona w ramach umowy o pracę).

Przedsiębiorstwa, które nie istnieją na rynku dłużej niż rok, nie mają szans na uzyskanie finansowania hipotecznego. Taka firma staje się dla banku mało wiarygodna, ponieważ ciężko jest oszacować ich wypłacalność. W sytuacji, kiedy firma przez cały okres trwania zanotowała choć niewielkie straty finansowe, to jej szanse na kredyt hipoteczny drastycznie maleją. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest przedstawienie korzystnego bilansu na bieżący rok nawet jeżeli rok poprzedni ostatecznie był stratny. Jednakże nie każdy bank w takiej sytuacji pójdzie przedsiębiorcy na rękę.