Hipoteka zwykła hipoteka przymusowa

14 marca
16:55 2013

Hipoteka zwykła, hipoteka przymusowa, hipoteka kaucyjna aż w końcu hipoteka odwrócona. Jak widać rodzajów hipotek wyróżniamy kilka. Każda z nich ma inne właściwości. W dzisiejszym materiale skupimy się jednak na hipotece odwróconej, która w ostatnich miesiącach wzbudza liczne kontrowersje i skraje emocje. Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym powinna zostać zmaterializowana już dwa lata temu. Łączne prace nad nią trwają już cztery lata. Niestety w najbliższym czasie nie możemy spodziewać się większych rewelacji w tym zakresie ponieważ rząd nie wykazuje inicjatywy aby dokończyć swoje działo. Znana jest nam dzisiaj jednak odwrócona hipoteka, która z pojęciem kredytu nie wiele ma wspólnego. Odwrócona hipoteka nie wiele ma także wspólnego z pojęciem hipoteki. Znaczna różnica między pojęciem odwróconego kredytu hipotecznego a odwróconej hipoteki polega na prawie własności do nieruchomości owego banku. W kontekście odwróconej hipoteki po tym jak podpiszemy umowę tracimy prawo do własności lokalu. Jej właścicielem pełno prawnym jest od teraz fundusz. I to ona wypłaca nam co miesięczne świadczenia. W aspekcie odwróconego kredytu hipotecznego jest odrobinę inaczej. Prawo własności klienta do swojej nieruchomości nie przemija wraz podpisaniem umowy. Instytucja finansowa jest zobowiązana do wypłaty co miesięcznych świadczeń a zabezpieczeniem tegoż kapitału jest nasza nieruchomość. Niestety dzisiejsi emeryci nie mogą jeszcze skorzystać z takiej alternatywy ponieważ jej zasady nie zostały do końca sprecyzowane. Na razie funkcjonuje odwrócona hipoteka , która ma więcej wad niżeli zalet. Na przeszkodzie do ustanowienia odwróconego kredytu stoi chociażby polskie prawo o charakterze spadkowym. Jednak emeryt nie stanowi ulubionej grupy docelowej banku . Dlatego może nikt nie śpieszy się z decyzjami w tym kontekście.