Jak nie odziedziczyć spadku z długami bankowymi?

03 października
17:38 2014

Niestety, spadek nie zawsze oznacza dla spadkobiercy określone profity. Należy wystrzegać się spadków z długami bankowymi.

Spadkobiercy powinni wiedzieć, jak wystrzegać się spadku z długami bankowymi, które niestety często się zdarzają. Powinni też wiedzieć, jak postępować już po otrzymaniu spadku. Kiedy spadkobiercy zdecydują się na przyjęcie spadku i z niecierpliwością go oczekują, często nie zwracają uwagi na ewentualne długi spadkodawcy. To błąd. Niestety, często zdarza się, że wraz ze spadkiem dziedziczy się również kredyty bankowe, które trzeba później spłacać. Czy jest jakiś sposób na unikniecie spadku z długami bankowymi?

Problem ten stara się wyjaśnić Comperia.pl, udzielając wskazówek mających na celu pomoc w uniknięciu takich błędów. Najgorzej mają w takiej sytuacji współmałżonkowie, którzy nie mają rozdzielności majątkowej. Wspólnota majątkowa zobowiązuje w razie śmierci współmałżonka do spłaty jego długów, chyba że współmałżonek żyje, ale nie spłaca swojego długu bankowego. Wówczas bank nie może ściągać zadłużenia spowodowanego niespłacaniem rat kredytu. Bank nie może obciążać ich wspólnego majątku, sięgając po pieniądze współmałżonka. Są jednak inne sytuacje związane z dziedziczeniem spadku, mianowicie spadek odziedziczony przez osoby trzecie.

Jeżeli wartość majątkowa spadku przekracza zadłużenie w banku, to spadkobiercy mogą przyjąć spadek, spłacić kredyt czy kredyty bankowe, a resztę zatrzymać. Kiedy sytuacja jest odwrotna i to długi bankowe przekraczają wartość majątku, można po prostu spadku nie przyjąć. Należy przy tym pamiętać, że odrzucenie spadku musi nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobiercy dowiedzieli się o spadku. Można to także zrobić później, jednak tylko w odpowiednim dla miejsca zamieszkania spadkobierców sądzie rejonowym. Sąd wówczas wydaje postanowienie o wyłączeniu spadkobierców z dziedziczenia i wówczas bank nie może od nich żądać uregulowania zadłużeń. Przed podjęciem takiej decyzji wszystko należy dokładnie przeliczyć i przeanalizować, co bardziej się opłaca: rezygnacja ze spadku czy też przyjęcie i rozliczenie się z bankiem.

Sprawy spadkowe są często bardzo skomplikowane i najlepiej w tej sytuacji zasięgnąć porady prawnika. Spadkobiercy powinni jednak wiedzieć, że mają wybór i to od ich decyzji zależy, czy przyjmą spadek, czy też z niego zrezygnują.